Krajoznawcze ciekawostki

Proponujemy wszystkim zainteresowanym krajoznawcom oraz turystom wszelkich dyscyplin cykl informacji pod wspólnym tytułem „Krajoznawcze ciekawostki”. Dziś krótka informacja Narodowego Instytutu Dziedzictwa o kościele w Cięcinie, który jest jednym z najstarszych kościołów drewnianych na Żywiecczyźnie.

Znajdujący się w miejscowości Cięcina kościół pw. św. Katarzyny stanowi jedną z najstarszych drewnianych świątyń na Żywiecczyźnie.

Pierwsze wzmianki odnośnie świątyni w Cięcinie pochodzą z 1358 rok. Zgodnie z przekazami źródłowymi obecny kościół św. Katarzyny wzniesiono w 1542 roku z inicjatywy Krzysztofa Komorowskiego. Miejscowe podania mówią, że w miejscu świątyni pierwotnie stał browar zniszczony w pożarze po uderzeniu pioruna.

Obiekt powstał w konstrukcji drewnianej-zrębowej, ze względu na liczne przebudowy zatracił on jednak swoje cechy stylowe. Kościół jest orientowany, składa się z krótkiego zamkniętego wielobocznie prezbiterium, wtórnie wydłużonej nawy (przy prezbiterium węższej, w części zachodniej szerszej) oraz wykonanej w konstrukcji słupowej wieży z izbicą, otoczonej zamkniętymi sobotami. Dodatkowo od strony północnej, do starszej części kościoła tzn. prezbiterium oraz węższej części nawy dostawiono odpowiednio piętrową zakrystię oraz niewielki babiniec z przedsionkiem. Model 3D oraz galerię zdjęć obiektu (w tym 360°) znajdziesz na #ZABYTEKpl – 𝙡𝙞𝙣𝙠 𝙬 𝙠𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙧𝙯𝙪

Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Katowicach poleca:

Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Katowicach proponuje wszystkim krajoznawcom korzystanie z informacji zawartych w książce „Śląskie bez barier”. Publikacja ta została zgłoszona na 31 Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej.

Muzeum Warmii i Mazur zaprasza w dniu 28.09.2023 na konferencję pt. „Urodziny a życie aktywne. Jak Olsztyn i Toruń o Kopernika się spierają…”

Organizatorzy:
Muzeum Warmiii i Mazur w Olsztynie
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Celem konferencji jest wieloaspektowa prezentacja wartości urodzin Mikołaja Kopernika we współczesności i próba znalezienia możliwych odpowiedzi na pytanie, jak dyskontuje się urodziny astronoma.

Warto się dowiedzieć, dlaczego urodziny Kopernika świętują wspólnoty lokalne i narodowe, organizacje społeczne i instytucje? Może to tylko obowiązek i przymus upamiętnienia? Może to okazja wykorzystywana do wydania i zarobienia pieniędzy publicznych, wykazania się kreatywnością i aktywnością pracowniczą? Motywem do dyskusji są urodziny astronoma, a tłem – ich współczesne wykorzystanie przez uczonych i nie, organizacje, władze administracyjne Torunia i Fromborka i Olsztyna, Niemców i Polaków…

Urodziny człowieka to wielowymiarowe wydarzenie o charakterze biologicznym i kulturowym – symbolicznym, zrytualizowanym i materialnym. To chwila fizycznych narodzin i cykliczny moment w zmiennych warunkach społeczno-kulturowych. Są niematerialnym narzędziem służącym do odznaczania upływu czasu i sekwencjonowania życia człowieka we wspólnocie. Są podkreślane i pomijane – świadczą o mniej czy bardziej godnym zauważenia upływie czasu. Urodziny wiążą się z czasem i datą, miejscem i ludźmi oraz stylem celebrowania.

Urodziny w każdym aspekcie dotyczą stanów aktywności człowieka i związanych z nimi sposobów jego uspołecznienia. Mogą stać się wydarzeniem społecznym, którego wartość jest znaczna na tyle, że swoje „urodziny” zaznaczają i świętują organizacje – firmy produkcyjne, usługowe i inne, podkreślając czas funkcjonowania w przestrzeni publicznej. W kulturze chrześcijańskiej świętuje się narodziny Boga, w kulturach i instytucjach państw i narodów urodziny kolejnych przywódców politycznych, osób ważnych i cenionych, w rodzinach – urodziny dziecka i seniorów, przeżyte liczby lat, które świadczą o osiąganiu prawnych i umownych statusów społecznych.

Urodziny człowieka raczej nie należą do niego samego. 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika w 2023 r. skłania do zadania pytań o powody i style świętowania urodzin osób znanych, setki lat po ich śmierci. Dlaczego to robimy? Jakie wartości są ważne podczas uroczystych obchodów, organizowanych w kolejne urodzinowe rocznice? Komu i jak to służy? Jakie jest znaczenie urodzin we współczesnym świecie – skoro zaznaczają one upływ czasu, starzenie się, czyli stany raczej niepożądane w kulturze wiecznej młodości, sprawności i odsuwania wiedzy o śmierci?

Porozmawiajmy.

Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Rzeszowie zaprasza do wysłuchania audycji radiowej Radia Rzeszów

📻🎙🚸 Audycja Polskie Radio Rzeszów – Jak zmienia się polska turystyka i nasze upodobania turystyczne?

📻🎙🚸 W audycji „Świat się zmienia” zastanawialiśmy się nad tym polską turystyką – czyli jak obecnie podróżują Polacy. Co im wystarcza, a co już nie? Jakich atrakcji szukają? Czy pandemia oraz wojna w Ukrainie zmieniły turystyczne przyzwyczajenia? Oczywiście, że trudno uogólniać, ale pewne trendy można zauważyć. Śledziliśmy je z naszymi gośćmi: przewodnikami beskidzkimi Ela Słoboda (Swobodne Wycieczki ) i Andrzej Wesół (Regionalna Pracownia Krajoznawcza Oddział PTTK Rzeszów). Rozmawia Bernadeta Szczypta (tekst ze strony Polskie Radio Rzeszów).

📻🎙🚸 Będzie m.in. także o Bieszczady, Bieszczady.pl , Magurski Park Narodowy, Roztocze i o wycieczkach organizowanych przez Swobodne Wycieczki czy PTTK Oddział w Rzeszowie biuro podróży

📻🎙🚸 Warto posłuchać 🙂 – Link do audycji – w komentarzu

📻🎙🚸 A może masz swoje przemyślenia? Podziel się nimi w komentarzach 🙂Swobodne Wycieczki , PTTK Oddział w Rzeszowie biuro podróży Regionalne Pracownie Krajoznawcze PTTK