Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Gdańsku im. prof. Władysława Bogdana Wędzińskiego przy PTTK Oddziale Regionalnym w Gdańsku im. doktora Mariana Czyżewskiego

Adres: ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk

Telefon: +48 (58) 301 30 07

E-mail: rpk.gdansk@pttk.pl

Strona www: http://pttkkrowiabrama.pl

Kierownik: Paulina Świerk

Stali współpracownicy: Jarosław Żurawiński, Anna Gołaszewska, Tadeusz Gruszczyński, Joanna Kuźba, Danuta Sosnowska, Hanna Jarosz, Bogdan Gackowski, Tadeusz Magdziarz, Teresa Kowalska, Kazimierz Ciechanowicz, Benedykt Wojcieszak, Zdzisław Bergiel, Adam Laska, Jan Piotrowicz, Stanisław Gębski, Dariusz Dębski, Jerzy Przybylski, Dariusz Podbereski, Bogdan i Małgorzata Gwizdek.

Udostępnianie zbiorów: poniedziałek – piątek w godz. 10.00–16.00

DZIAŁALNOŚĆ

Pracownia aktywnie włącza się we wszystkie prace programowe Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku, zarówno merytorycznie, jak i organizacyjnie (wojewódzkie finały OMTTK, OMKK „Poznajemy Ojcowiznę”, wojewódzkie zloty SKKT, zloty piesze, konkursy krasomówcze, CZAK, OWRP, szkolenia, kursy, wycieczki szkoleniowe komisji turystyki kwalifikowanej).

Działalność RPK PTTK w Gdańsku została ukierunkowana na edukację dzieci i młodzieży, współpracę z opiekunami SKKT, przewodnikami, instytucjami i placówkami kulturalnymi. Pracownia gromadzi zbiory (książki, foldery, czasopisma, mapy, zbiory specjalne) o tematyce krajoznawczej (głównie z województwa pomorskiego), udziela informacji krajoznawczo – turystycznych, upowszechnia wiedzę o Gdańsku i Pomorzu Gdańskim, przy pracowni funkcjonuje również Wydawnictwo Pomorskie.

ZBIORY

W zbiorach pracowni znajduje się ponad 10 800 książek i folderów, 2200 map, ok. 1900 maszynopisów, rękopisów i druków ulotnych, a także pewna ilość czasopism, zdjęć oraz multimediów.

KATALOG