Historia Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Gdańsku

Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Gdańsku powstała 30.05.1969 r. na bazie Poradni Krajoznawczej Oddziału PTTK w Gdańsku. 31.05.1969 r. decyzją Zarządu Okręgu została podniesiona do rangi pracowni wojewódzkiej. We wrześniu 1972 r. siedziba Zarządu Okręgu została przeniesiona do Krowiej Bramy przy ul. Ogarnej 72 i swoje miejsce znalazła tam również gdańska pracownia.
W latach 1971–2006 kierownikiem RPK był Edwin Kozłowski. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu spectrum działań pracowni było bardzo szerokie. Od początku swojego istnienia RPK prowadziła działalność wydawniczą. Już w 1969 r. wydana została pierwsza książka autorstwa Romana Bara pt. „Organizacja turystyki w Polsce. Funkcje współczesnej turystyki”. Publikacje były firmowane przez powołany w 1970 r. Wydział Wydawniczy, który w 1973 r. przekształcono w Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK w Gdańsku.
W Wydawnictwie Pomorskim RPK PTTK powołano redakcje: Zeszytów Kociewskich, Zeszytów Kaszubskich, Zeszytów Pomorskich, Zeszytów Programowo–Organizacyjnych, Katalogów, Portretów Królów i Książąt Polski, Map, Poezji Turystycznej, Zeszytów Krajoznawczych, Portretów Wybitnych Ludzi Pomorza, Przewodników „Znakowane Szlaki Piesze”, Zeszytów Skarszewskich, Zeszytów Żuławskich, Zeszytów Przyrodniczych, Rocznika Krajoznawczego PTTK „Ziemia Gdańska”, Informatora Turystycznego PTTK oraz rocznika „Gdańskie Zapiski Historyczno–Społeczne”. Niektóre redakcje opracowały kilkanaście zeszytów, inne pojedyncze numery. Wydawnictwo (od 2007 r. Wydawnictwo Pomorskie przy RPK PTTK w Gdańsku) funkcjonuje do dziś i ma na swoim koncie ok. 200 pozycji książkowych oraz folderów, a także wychodzący każdego roku Pomorski Informator Turystyczny PTTK i Rocznik Krajoznawczy PTTK „Ziemia Gdańska”.
Ważnym efektem działalności pracowni jest zgromadzenie ok. 300 biogramów działaczy PTTK, z których część znalazła opracowanie w postaci 3 tomów (wydanych w różnych latach) pod wspólnym tytułem „Żyli i działali wśród nas”.
W drugiej połowie lat 80. XX w. RPK oraz Wojewódzka Komisja ds. Inwentaryzacji Krajoznawczej PTTK przeprowadziły inwentaryzację sporej części dawnego województwa gdańskiego, głównie terenu Kociewia, Żuław i Borów Tucholskich. Największą pracę wykonali w tym zakresie nieżyjący już dr Józef Milewski oraz kierownik pracowni Edwin Kozłowski. RPK posiada również w swoich zbiorach wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej przez uczestników XVIII CZAK–u zorganizowanego w 1988 r. we Wdzydzach Kiszewskich.
Pod kierownictwem Edwina Kozłowskiego RPK zorganizowała wiele sesji i seminariów krajoznawczych, z których należy wymienić: 3–dniowe seminarium „Szlakiem Józefa Wybickiego na Pomorzu” (1978, Kościerzyna, Dobrogoszcz, Kaliska i Będomin), seminaria „W hołdzie wybitnym synom tej ziemi” (1983, Jaroszewy i Pogódki), sesję poświęconą 50–leciu nadania praw miejskich miastu Skórcz (1984, Skórcz), 2–dniowe seminarium „W hołdzie wielkiemu Pomorzaninowi dr. Aleksandrowi Majkowskiemu” (1988, Kartuzy, Chmielno oraz Kościerzyna), sesję „Św. Wojciech na północnych rubieżach Polski” (1999, Gdańsk), sesję „Przywidz i okolice” (2001, Przywidz), sesję „PTK i PTTK w Pucku” (2005, Puck), sesję „Historia i współczesność gminy Stara Kiszewa” (2006, Stare Polaszki) oraz konferencję naukową „Przeszłość–Teraźniejszość–Przyszłość” z okazji 100–lecia powstania PTK (2006, Łeba). Charakterystyczną metodą pracy Edwina Kozłowskiego było łączenie sesji krajoznawczych z wycieczkami autokarowymi, co niewątpliwie było bardzo atrakcyjne dla uczestników. RPK współorganizowała również Sejmik Przedkongresowy „Wiatr od morza” w 1999 r. w Gdańsku. W latach 1976–1980 w RPK mieścił się sekretariat Sztabu Wojewódzkiego Ogólnopolskiej Kampanii „Polska Naszych Dni”, organizowanej przez Zarząd Główny PTTK. Prace uczestników, którzy wzięli udział w tej akcji, zasiliły zbiory pracowni. Kierownik pracowni regularnie organizował Jarmarki Turystyczne, Młodzieżowe Przeglądy Przeźroczy Turystyczno–Krajoznawczych, Turystyczne Zaduszki oraz cykle prelekcji i odczytów. Wśród wielu współpracowników RPK należałoby wymienić Józefa Milewskiego, Czesława Skonkę, Edwina Rozenkranza, Marka Sperskiego, Jerzego Szukalskiego, Władysława Wędzińskiego, Wacława Odyńca, Franciszka Mamuszkę, Romana Klima, Jana Boguckiego, Jadwigę Kuśmierek, Macieja Krzyżanowskiego oraz Stanisława Gębskiego. Do sprawnego funkcjonowania pracowni w ogromnym stopniu przyczynił się nieżyjący juz od dawna Jan Rychtarski, zatrudniony w RPK na stanowisku bibliotekarza. Ważnym wydarzeniem w dziejach pracowni było nadanie RPK PTTK w Gdańsku imienia prof. Władysława Bogdana Wędzińskiego. Nastąpiło to 30.05.2001 r. Władysław Wędziński (1914–1994) był wieloletnim (w latach 1973–1994) przewodniczącym Rady Programowej pracowni, profesorem Politechniki Gdańskiej, turystą, krajoznawcą i pisarzem.
Do stałych zadań pracowni należało również udzielanie porad krajoznawczych i turystycznych oraz prowadzenie i udostępnianie zbiorów. Na dzień 31.12.2009 r. stan inwentarza zbiorów RPK w Gdańsku wynosi 12.873 egzemplarzy wszystkich zbiorów: książek, czasopism, map, rękopisów, maszynopisów i druków ulotnych, multimediów, plakietek i znaczków rajdowych, proporczyków i fotografii. Od 2007 r. pracownią kieruje Paulina Świerk.
RPK włącza się aktywnie we wszystkie prace programowe Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku i współorganizuje coroczne wojewódzkie finały Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno–Krajoznawczego, wojewódzkie etapy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” oraz Wojewódzkie Zloty SKKT–PTTK–PTSM. RPK w dużym stopniu przyczyniła się do sprawnego przeprowadzenia XXXVII Centralnego Zlotu Krajoznawców w 2007 r. w Gdańsku. Był to największy pod względem ilości uczestników CZAK w historii zlotów.

Pracownia, podobnie jak niegdyś, aktywnie współpracuje z Pomorską Komisją Ochrony Przyrody PTTK, współorganizując coroczne Zjazdy Szkoleniowe Działaczy Ochrony Przyrody Woj. Pomorskiego. W 2008 r. kierownik RPK była pomorskim koordynatorem ogólnopolskiego projektu ZG PTTK „Turystyka dla wszystkich”, w 2009 r. zaś odpowiadała za realizację w gdańskiej pracowni projektu „Regionalizm on–line”, obejmującego regionalne pracownie PTTK. W 2009 r. pracownia współorganizowała dwa wielkie wydarzenia w dziejach Oddziału, mianowicie Jubileusz 10–lecia Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku oraz uroczystość nadania Oddziałowi imienia dr. Mariana Czyżewskiego, wieloletniego Prezesa Oddziału, Przewodniczącego Pomorskiego Porozumienia Oddziałów oraz współzałożyciela Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Stałą ofertą pracowni są lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży w postaci prelekcji i pokazów filmów oraz prezentacji multimedialnych, a także wycieczek terenowych. Pracownia prowadzi również konsultacje programowe dla opiekunów SKKT, uczestniczących w konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”. RPK w dalszym ciągu udziela informacji turystyczno–krajoznawczych oraz udostępnia na miejscu swoje zbiory. Rocznie z czytelni oraz porad korzysta ok. 500 osób. Pracownia mieści się na II piętrze Krowiej Bramy przy ul. Ogarnej 72 i działa przy Oddziale Regionalnym PTTK w Gdańsku.

Paulina Świerk

Gdańsk, styczeń 2010 r.

Wydawnictwa RPK PTTK w Gdańsku:

 1. Roman Bar, Organizacja turystyki w Polsce. Funkcje współczesnej turystyki, Gdańsk 1969.
 2. Roman Bar, Organizacja turystyki w Polsce. Funkcje współczesnej turystyki, Gdańsk 1972.
 3. Wiesław Ślubowski, Józef Wybicki, Gdańsk 1972.
 4. Czesław Skonka, Nadmorski szlak kopernikowski, Gdańsk 1973.
 5. Wiesław Ślubowski, Ubezpieczenia dla turystów, Gdańsk 1973.
 6. Jan Rychtarski, Dążenia zjednoczeniowe w społecznym ruchu turystyczno–krajoznawczym w okresie międzywojennym. Przyczynek do dziejów Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Gdańsk 1974.
 7. Jan Bogucki, Informator tematyczny prelekcji krajoznawczych, Gdańsk 1974.
 8. Edwin F. Kozłowski, Inwentarz starostwa skarszewskiego z 1628 r., Gdańsk 1974.
 9. Witold Kledzik, Opactwo cystersów w Oliwie, Gdańsk 1975.
 10. Marek Sperski, Szlaki kajakowe na Kociewiu, Gdańsk 1975.
 11. Jan Bogucki, Szlaki turystyczne na Kociewiu (piesze, kolarskie, autokarowe), Gdańsk 1976.
 12. Tadeusz Gruszczyński, Mieczysław Szreder, Znakowane szlaki piesze województwa gdańskiego. Informator, Gdańsk 1977.
 13. Józef Milewski, Kociewie w piśmiennictwie i druku. (Przyczynek do przewodnika – informatora turystycznego), Gdańsk 1980.
 14. Józef Milewski, Pogódki – wieś letniskowa nad rzeką Wierzycą, Gdańsk 1982.
 15. Józef Milewski, Starogard Gdański – stolica Kociewia i okolice, Gdańsk 1982.
 16. Józef Milewski, Skórcz i okolice (w 50–lecie nadania praw miejskich), Gdańsk 1984.
 17. Czesław Skonka, Izba pamięci Wincentego Pola w Gdańsku Sobieszewie (Kronika dziesięciolecia 1974–1984), Gdańsk 1985.
 18. Tadeusz Gruszczyński, Skrajem Wysoczyzny Gdańskiej. Monografia szlaku turystycznego „Zagórskiej Strugi” Gdynia Wzgórze Nowotki–Wejherowo, Gdańsk 1985.
 19. Józef Milewski, Lubichowo–Ocypel–Osieczna i okolice, Gdańsk 1985.
 20. Józef Milewski, Borzechowo–Zblewo–Kaliska–Czarna Woda i okolice, Gdańsk 1985.
 21. Żyli i działali wśród nas. (Biografie zmarłych działaczy PTTK województwa gdańskiego), pod red. Edwina F. Kozłowskiego, T. 1, Gdańsk 1986.
 22. Franciszek Biernacki, Józef Milewski, Bedeker kociewski, Gdańsk 1986.
 23. Edwin F. Kozłowski, Inwentarz starostwa skarszewskiego z 1628 r., Wyd. 2, Gdańsk 1986.
 24. Kalendarz imprez turystyczno–krajoznawczych województwa gdańskiego 1986, Gdańsk 1986.
 25. Jan Rychtarski, Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze w województwie gdańskim w latach 1945–1975, Gdańsk 1987.
 26. Czesław Skonka, Szlakiem Józefa Wybickiego, Gdańsk 1987.
 27. Edwin F. Kozłowski, Czasopiśmiennictwo turystyczno–krajoznawcze PTT–PTK–PTTK od drugiej połowy XIX wieku do chwili obecnej, Gdańsk 1988.
 28. Czesław Skonka, Śladami Powstania Styczniowego na Pomorzu (1863–1988), Gdańsk 1988.
 29. Bogusław Kreja, Nazwy miejscowe Kociewia i okolicy, Gdańsk 1988.
 30. Józef Milewski, Opalenie i okolice, Gdańsk 1988.
 31. Józef Milewski, Czersk i okolice. Z pogranicza Borów Kaszub i Kociewia, Gdańsk 1988.
 32. Informator Turystyczny PTTK Województwa Gdańskiego 1988, oprac. Elżbieta Świerk i Alicja Walczuk, Gdańsk 1988.
 33. Portrety Jana III Sobieskiego, Bolesława III Krzywoustego, Zygmunta III Wazy, Józefa Wybickiego, Jana Heweliusza. Formaty A3, A4, B3, B4. Lata 1984 – 1987. Potem portret Aleksandra Majkowskiego w wielu formatach.
 34. Czesław Skonka, Śladami Józefa Piłsudskiego w Gdańsku, Gdańsk 1989.
 35. Informator turystyczny PTTK województwa gdańskiego 1989, oprac. Elżbieta Świerk i Alicja Walczuk, Gdańsk 1989.
 36. Informator turystyczny PTTK województwa gdańskiego 1990, oprac. Elżbieta Świerk i Alicja Walczuk, Gdańsk 1990.
 37. Czesław Skonka, Śladami generała Józefa Hallera na Pomorzu, Gdańsk 1990.
 38. Czesław Skonka, Śladami Józefa Piłsudskiego w Gdańsku, Gdańsk 1990.
 39. Czesław Skonka, Śladami Józefa Wybickiego na Pomorzu, Gdańsk 1990.
 40. Bogdan Solecki, Nowa Cerkiew i okolice, Gdańsk 1990.
 41. Jadwiga Kuśmierek, Szlakiem zabytków przyrody Kociewia, Gdańsk 1990.
 42. Władysław Wędziński, Generał Mariusz Zaruski. Wychowawca młodzieży w idei morskiej, Gdańsk 1990.
 43. Franciszek Mamuszka, Kronika życia polskiego w Sopocie na przestrzeni wieków, Gdańsk 1990.
 44. Edwin F. Kozłowski, Ziemia Skarszewska w zarysie, Wyd. 2, Gdańsk 1992.
 45. Edwin F. Kozłowski, Godziszewo – Skarszewy, Wyd. 2, Gdańsk 1992.
 46. Narcyz Kozłowski, Jubileusz 250–lecia Uniwersytetów Ludowych w Polsce, Wyd. 1 i 2, Gdańsk 1992.
 47. Żyli i działali wśród nas. Biografie zmarłych działaczy PTTK województwa gdańskiego, pod red. Edwina F. Kozłowskiego, T. 2, Gdańsk 1992.
 48. Krystyna Pękala–Kuchcińska, Morze moim przyjacielem, Gdańsk 1992.
 49. Krystyna Pękala–Kuchcińska, Wszystkie dzieci świata są nasze, Gdańsk 1992.
 50. Exlibrisy RPK PTTK, Wydawnictwa Pomorskiego RPK PTTK oraz Edwina F. Kozłowskiego w 1992 r.
 51. Jadwiga Janiak, Elżbieta Świerk, Edwin Kozłowski, Informator turystyczny PTTK województwa gdańskiego 1993, Gdańsk 1993.
 52. Tadeusz Gruszczyński, Znakowane szlaki piesze województwa gdańskiego, Gdańsk 1993.
 53. Tadeusz Gruszczyński, Nad Bałtykiem. Monografia szlaku „Nadmorskiego”, Gdańsk 1993.
 54. Jadwiga Kuśmierek, Zabytki przyrody Kociewia, [Gdańsk 1993].
 55. Edwin F. Kozłowski, Borzechowo i okolice, Gdańsk 1993.
 56. Wacław Odyniec, Z dziejów polskiej turystyki od XVI wieku do roku 1939, Gdańsk 1993.
 57. Tadeusz Gruszczyński, Nad Bałtykiem. Mapy szlaku turystycznego „Nadmorskiego” Krokowa–Jurata, Gdańsk 1993.
 58. Roman Klim, Cmentarze mennonickie na Żuławach Wiślanych, Gdańsk 1993.
 59. Zofia Linowska, Święty Wojciech. Patron gdańskiego przedmieścia, Gdańsk 1993.
 60. Edwin F. Kozłowski, Mapa granic Kociewia, Gdańsk 1993.
 61. Narcyz Kozłowski, Tajny Związek Młodzieży Wiejskiej „Mlody las”, Gdańsk 1993.
 62. Narcyz Kozłowski, Nauczyciele polscy Pomorza Nadwiślańskiego w hitlerowskich obozach koncentracyjnych w latach 1939–1945, Gdańsk 1993.
 63. Krystyna Pękala–Kuchcińska, Czy potęga zapowiedziana słowem traci ???, Gdańsk 1993.
 64. Ziemia Gdańska. Rocznik Krajoznawczy z Kalendarzem Imprez 1994, pod red. Edwina F. Kozłowskiego, Gdańsk 1994.
 65. Edwin F. Kozłowski, Uniwersytet w Królewcu. Zapomniana uczelnia Rzeczypospolitej 1544–1994, Gdańsk 1994.
 66. Roman Klim, Śladami mennonitów na Żuławach Wiślanych, Gdańsk 1994.
 67. Jadwiga Kuśmierek, Bogna Lipińska, Wybrane obiekty przyrody Ziemi Puckiej, Gdańsk 1994.
 68. Narcyz Kozłowski, Tajny Związek Młodzieży Wiejskiej „Mlody las”, Wyd. 2, Gdańsk 1995.
 69. Informator turystyczny PTTK województwa gdańskiego 1995, red. Jan Bogucki, Gdańsk 1995.
 70. Informator turystyczny PTTK województwa gdańskiego 1996, red. Jan Bogucki, Gdańsk 1996.
 71. Alfons Sikora, Gdańsk kolebką światowego ruchu ochrony przyrody. Osobliwości i zabytki przyrody miasta Gdańska, Gdańsk 1996.
 72. W dolinie Wierzycy i Piesienicy. Szlak Kociewski, Gdańsk 1996. (Folder).
 73. W Lesie Szpęgawskim. Szlak Kociewski, Gdańsk 1996. (Folder).
 74. Nad Jeziorami Chmieleńskimi. Szlak Kaszubski, Gdańsk 1996. (Folder).
 75. Henryk Marcinek, Klub Turystów Górskich KOLIBA PTTK Gdańsk, Gdańsk 1997.
 76. Edwin F. Kozłowski, Sylwetki zasłużonych dla Skarszew i okolicy. Cz. 1: Duchowieństwo katolickie, Gdańsk 1997.
 77. Edwin F. Kozłowski, Polskie misje chrystianizacyjne na obszarze Prus, Gdańsk 1997.
 78. Aleksandra Biernacka, Jadwiga Kuśmierek, Z biegiem Wisły, Gdańsk 1997.
 79. Jadwiga Kuśmierek, Jan Bogucki, Nad Bałtykiem. Ciekawostki przyrodnicze gmin nadmorskich województwa gdańskiego, Gdańsk 1998.
 80. Edwin F. Kozłowski, Kurkowe Bractwo Strzeleckie św. Jana Chrzciciela w Skarszewach, Gdańsk 1998.
 81. Edwin F. Kozłowski, Zygmunt Beczkowicz (1887–1985), Gdańsk 1998.
 82. Edwin F. Kozłowski, Koszwały i okolice, Gdańsk 1998.
 83. Informator turystyczny PTTK województwa gdańskiego 1998, pod red. Jana Boguckiego i Elżbiety Świerk, Gdańsk 1998.
 84. Pomorski kalendarz imprez i informator turystyczny 1999, pod red. Jana Boguckiego i Elżbiety Świerk, Gdańsk 1999.
 85. Edwin F. Kozłowski, Kto jest Kim w Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia Autorów Polskich, Gdańsk 1999.
 86. Krzysztof Kowalkowski, Rodzina Kowalkowskich, Gdańsk 1999.
 87. Krzysztof Kowalkowski, Rodzina Kurowskich, Gdańsk 1999.
 88. Krzysztof Kowalkowski, Rodzina Miłek, Gdańsk 1999.
 89. Krzysztof Kowalkowski, Rodzina Guzowskich – Gusowskich, Gdańsk 1999.
 90. Jadwiga Kuśmierek, Jan Bogucki, Remusowym śladem. Krajoznawczy kalejdoskop Pojezierza Kaszubskiego, Gdańsk 1999.
 91. Wiatr od morza: V Kongres Krajoznawstwa Polskiego, Gniezno, 2000: Sejmik Przedkongresowy Gdańsk, 18 – 20 czerwca 1999, pod red. Edwina F. Kozłowskiego, Gdańsk 1999.
 92. Edwin F. Kozłowski, Związki Wybickich z wsią Sikorzyno pod Kościerzyną, Gdańsk 1999.
 93. Edwin F. Kozłowski, Antoni Dworski. Sylwetka turysty i krajoznawcy, wychowawcy wielu pokoleń młodzieży, Gdańsk 2000.
 94. Pomorski kalendarz imprez i informator turystyczny 2000, pod red. Jana Boguckiego i Elżbiety Świerk, Gdańsk 2000.
 95. Edwin F. Kozłowski, Pomorska Książnica Krajoznawcza. Biblioteka Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Gdańsku, Gdańsk 2001.
 96. Marian Czyżewski, Refleksje o dziejach krajoznawstwa i turystyki w Polsce z okazji 50–lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego, Gdańsk 2001.
 97. Edwin F. Kozłowski, Profesor Władysław Bogdan Wędziński. Wybitny naukowiec, nauczyciel akademicki, pisarz, działacz turystyczny i krajoznawczy, Gdańsk 2001.
 98. Jadwiga Kuśmierek, Jan Bogucki, Edwin Franciszek Kozłowski, W kręgu Kociewia. Wokół Wierzycy i Wietcisy, Gdańsk 2001.
 99. Nad wejherowskie leśne oczka. Szlak Wejherowski GD 1219 c. Wycieczki szlakami pieszymi regionu gdańskiego, Gdańsk 2001. (Folder).
 100. Edwin Franciszek Kozłowski, Dzielnica Gdańska „Wyspa Sobieszewska”, Gdańsk 2001.
 101. Pomorski kalendarz imprez i informator turystyczny 2002, pod red. Jana Boguckiego i Elżbiety Świerk, Gdańsk 2002.
 102. W lesie piaśnickim. Szlak Puszczy Darżlubskiej PM 1512 z. Wycieczki szlakami pieszymi regionu gdańskiego, Gdańsk 2002. (Folder).
 103. Jadwiga Kuśmierek, Jan Bogucki, Edwin F. Kozłowski, W kręgu przyrody Dolnego Powiśla, Gdańsk 2002.
 104. Pomorski kalendarz imprez i informator turystyczny 2003, pod red. Jana Boguckiego i Elżbiety Świerk, Gdańsk 2003.
 105. Ziemia Gdańska 2003. Rocznik Krajoznawczy PTTK, pod red. Edwina F. Kozłowskiego, Gdańsk 2003.
 106. Pomorski kalendarz imprez i informator turystyczny 2004, pod red. Jana Boguckiego i Elżbiety Świerk, Gdańsk 2004.
 107. Stanisław Maciej Gębski, Klub Turystyki Kwalifikowanej „Ostańce” Zarządu Oddziału PTTK im. dra Aleksandra Majkowskiego w Sopocie, Sopot 2004.
 108. Wokół rozewskiej blizy. Na szlaku Nadmorskim Zatokowym. Wycieczki szlakami pieszymi regionu gdańskiego, Gdańsk 2004. (Folder).
 109. Ziemia Gdańska 2004. Rocznik Krajoznawczy PTTK, pod red. Edwina F. Kozłowskiego, Gdańsk 2005.
 110. Pomorski informator turystyczny PTTK 2005, pod red. Jana Boguckiego i Elżbiety Świerk, Gdańsk 2005.
 111. Gdańskie Zapiski Historyczno – Społeczne, pod red. Edwina F. Kozłowskiego, Gdańsk 2005.
 112. Edwin F. Kozłowski, Żyli i działali wśród nas. Biografie zmarłych działaczy PTTK województwa pomorskiego, T. 3, Gdańsk 2005.
 113. Bogdan K. Bieliński, Przodkowie i potomkowie Jana i Marianny z Wiśniewskich Bielińskich z Rzeżęcina gm. Morzeszczyn, Gdańsk 2006.
 114. Bogdan K. Bieliński, Potomkowie Franciszka i Anny z Ornasów Tollik z Rajków na Kociewiu, Gdańsk 2006.
 115. Ziemia Gdańska 2005. Rocznik Krajoznawczy PTTK, pod red. Edwina F. Kozłowskiego, Gdańsk 2006.
 116. Pomorski informator turystyczny PTTK 2006, pod red. Jana Boguckiego i Elżbiety Świerk, Gdańsk 2006.
 117. Danuta i Stanisław Gębscy, Atlantycka odyseja 2005, Gdańsk 2006.
 118. Zbigniew Włodarkiewicz, Szkice kaszubskie, Gdańsk 2006.
 119. Materiały z konferencji naukowej z okazji 100–lecia powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego pt. „Przeszłość–Teraźniejszość–Przyszłość”, Łeba, 5 października 2006, pod red. Edwina F. Kozłowskiego, Gdańsk 2006.
 120. Ziemia Gdańska 2006. Rocznik Krajoznawczy PTTK, pod red. Jana Boguckiego i Pauliny Świerk, Gdańsk 2006.
 121. Pomorski informator turystyczny PTTK 2007, pod red. Jana Boguckiego i Elżbiety Świerk, Gdańsk 2007.
 122. Krajoznawstwo motorem rozwoju kulturowego miast i gmin Pomorza: materiały z konferencji naukowej, Gdańsk, 22-23 sierpnia 2007 roku, pod red. Pauliny Świerk, Gdańsk 2007.
 123. Nad Zagórską Strugą. Szlak Zagórskiej Strugi. Wycieczki szlakami pieszymi regionu gdańskiego, Gdańsk 2007. (Folder).
 124. Pomorski informator turystyczny PTTK 2008, pod red. Jana Boguckiego i Elżbiety Świerk, Gdańsk 2008.
 125. Z Gdańska do Gdyni przez Źródło Marii. Szlak Źródła Marii. Wycieczki szlakami pieszymi regionu gdańskiego, [Gdańsk 2008]. (Folder).
 126. Pomorski informator turystyczny PTTK 2009, pod red. Jana Boguckiego i Elżbiety Świerk, Gdańsk 2009.
 127. Pomorski Informator Turystyczny PTTK 2010, pod red. Jana Boguckiego i Elżbiety Świerk, Gdańsk 2010.